Արձակագիր Լևոն Խեչոյանի մշակած հեքիաթների այս ամբողջությունը նոր խոսք է, նոր մոտեցում։ Բարձր Հայքի բարձունքներից իջած լուսավոր ու անարատ պատումներ են, որ խաղաղեցնում են մարդու հոգին։
Աստվածաշնչյան ճշմարիտ վկայություններ են, որ իմաստություն են տալիս նաև պարզամտին։

Շապիկին առկա է նաև QR կոդ, որով կարող եք լսել հեքիաթներ աուդիո տարբերակով։